/ Over Huiberts & Keller

 

Ons doel is duidelijkheid
creëren, kansen en
mogelijkheden inzichtelijk
maken en risico’s in
kaart brengen.

/ Diensten

Een groot aantal innovaties slagen er niet in om het benodigde commerciële en financiële draagvlak te vinden dat nodig is om te komen tot een grootschalige uitrol van de innovatie.

 

Met onze kennis en ons netwerk binnen de sectoren biobased, circulaire materialen, duurzame energie en energiebesparing, helpen wij onze klanten om hun ambities wél te bereiken. Dit doen we door in een vroeg stadium te kijken naar hoe we de commerciële waarde van innovaties kunnen maximaliseren.

 

Vanuit onze ervaring kijken we kritisch naar het businessmodel en de business case. Indien nodig kan er een markt- of concurrentieanalyse uitgevoerd worden. Door in een vroeg stadium partners en toekomstige klanten bij uw innovatieproject te betrekken, worden commerciële risico’s beheersbaar en vergroten we de kans op een snelle marktacceptatie.  Dit vergroot bovendien aanzienlijk de kans op het aantrekken van externe financiering.

Innoveren vraagt om investeren en brengt relatief grote risico’s met zich mee. Niet elk bedrijf heeft voldoende middelen beschikbaar om dit geheel zelfstandig te financieren. Gelukkig zijn er tal van manieren om uw innovatieproject te financieren.

 

De overheid stimuleert innovatie met subsidies en leningen tegen gunstige voorwaarden. Zeker voor duurzame innovaties zijn er tal van mogelijkheden. Afhankelijk van de situatie van uw bedrijf en de status van uw idee of project, weten wij waar de kansen voor u liggen.

 

Daarnaast beschikken we over een netwerk van investeerders. Bedrijven in de start- of groeifase helpen we om investeringen aan te trekken waarmee ze hun plannen kunnen realiseren. Een goede deal is een deal waarvan zowel de ondernemer als investeerder profiteert. Daarom gaan we zorgvuldig te werk en geven we altijd een eerlijk en realistisch advies. Veel bedrijven zijn op zoek naar financiering terwijl hun propositie (nog) niet aantrekkelijk genoeg is. Onze kracht ligt in het ontwikkelen van proposities die aansluiten op de eisen van investeerders. Wil je weten of jouw bedrijf ‘investor ready’ voor is? Kijk dan eens naar ons Venture Assessment.

Investeerders zijn op zoek naar aantrekkelijke proposities. Startups en scale-ups zijn tegelijkertijd op zoek naar investeerders die nodig zijn om een bedrijf te laten groeien. ‘Er is geld genoeg beschikbaar’, een opmerking die we vaak horen. Toch weten beiden partijen elkaar moeizaam te vinden.

 

Een belangrijk deel van de oorzaak ligt in een verschil in risicoperceptie en informatievoorziening. Met ons Venture Assessment pakken we deze oorzaak aan. Het Venture Assessment brengt objectief de risico’s en potentie van een venture op organisatorisch, commercieel, technologisch en financieel vlak in beeld.

 

De investeerder krijgt zo een compleet beeld van de venture en kan een betere risico inschatting maken. De venture krijgt niet alleen zicht op de risicoperceptie van de investeerder, maar ook concreet advies over hoe ze deze risico’s kan beperken.

 

Het Venture Assessment is hierdoor meer dan enkel een beoordelingsinstrument.  Het is het begin van een proces waarin ondernemer en investeerder elkaar leren begrijpen en de propositie versterkt wordt om uiteindelijk tot een deal te komen.

 

Wij voeren Venture Assessments uit in opdracht van zowel investeringsfondsen als van ventures die snel ‘investor ready’ willen zijn.

Huiberts & Keller brengt overzicht en structuur aan in innovatieprocessen en creëert duidelijkheid in de te nemen vervolgstappen.

 

Onze kracht ligt in het maximaliseren van de commerciële waarde van duurzame innovaties. Wij helpen ondernemers om snel en succesvol een innovatie naar de markt te brengen.

Rolf HuibertsFounder Huiberts & Keller

Wilt u een afspraak maken of offerte opvragen? Mail naar info@huiberts-keller.nl of neem telefonisch contact met ons op.

/ Team

 

Huiberts & Keller
optimaliseert het innovatieproces.
Wij ontwikkelen de ideale propositie
om financiering en omzet te realiseren.
Rolf HuibertsPartner

Rolf heeft een grote hoeveelheid kennis en ervaring op het vlak van innovatie en business development.

Linkedin
Hans KellerPartner

Hans bouwt vol overgave proposities die onweerstaanbaar zijn voor klanten en investeerders.

Linkedin

Huiberts & Keller draait om vooruitgang. Vooruitgang op het gebied van innovatie, vooruitgang voor onze klanten en vooruitgang voor onze samenleving. Samen bouwen we aan de toekomst.

Hans KellerFounder Huiberts & Keller

/ Nieuws

Win een gratis financieringsscan! Posted by Hans Keller

huiberts-keller-footer-150px-png